F vrh

Matka: brlohár
            CESSY zo Šraneckých borín
            výborná
            SVMP I.c, FSMP I.c, BL I.c/I.c
            MSBL I.c/I.c, MSBLJ I.c/I.c,
            3 x CACIT
           
Otec:  brlohár
           WENZEL von Schloss Rosenau
           výborný 
           SVMP I.c, FSMP I.c, BL I.c/I.c, MSBLJ I.c/I.c