V našich spomienkach ostávajú:

Argo z Jelenieho vrchu
Argo zo Zámostia
Quando vom Bruchsee
Blesk zo Šraneckých borín
Tanner vom Bruchsee