V našich spomienkach ostávajú:

Celine zo Šraneckých borín

Honey zo Šraneckých borín

Chira zo Šraneckých borín

Juka zo Šraneckých borín