01-06-2018

Krytie JANNY so psom LUIGI zo Šraneckých borín sa podarilo.

30.5.2018 sme úspešne nakryli Jannu vom Lubowsee psom Luigi zo Šraneckých borín. Ak sa párenie podarí, 1.8.2018 očakávame vrh. Uvidíme samozrejme až neskôr, šteniatka by boli v tomto prípade k odberu koncom septembra.