t vrh

Matka: brlohár
           JANNA vom Lubowsee
           výborná, CC
           SHOJ, FSMP I.c, KBL 2xI.c, SD III.c 

          

Otec: brlohár 
         OZZIE zo Šraneckých borín
         výborný
         SHOJ, FSMP III.c (odloženie 1), BL I.c/I.c,
         KFDJ III.c (odloženie 1), MSBLJ I.c/I.c,
         MSBL I.c/I.c, SD III.c (vytrvalosť 1)