B vrh

Matka: brlohár, diviačiar, ICHT
            JUKA od Baďuru
            veľmi dobrá
            SVMP I.c, FSMP I.c, LSMP I.c, BL I.c/I.c
            MDSJ I.c, MSBL I.c/I.c, MSBLJ I.c/I.c, MFS II.c
            3 x CACIT, CACT
            OI negat.


Otec:  brlohár
           KONRÁD z Kršťanskej záhrady
           výborný
           BL I.c/I.c, FSMP I.c, LSMP I.c, MSBLJ I.c/I.c,
           MSBL I.c/I.c, FD II.c
           2 x CACIT, 2 x Res.CACT